Terapia w metodzie SI wygląda jak zabawa, ale jest to zabawa naukowa, poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się i integrują wrażenia zmysłowe, nabywają doświadczenia w ich celowym wykorzystaniu. To system ćwiczeń mających nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne.

 

Rodzaje problemów dziecka stanowiących wskazanie do przeprowadzenia diagnozy integracji sensorycznej:

 • Ruchy dziecka są niezgrabne, często upada, potyka się, traci równowagę, ma kłopoty z koordynacją ruchu   

 • Szybko się męczy, sprawia wrażenie słabego

 • Przejawia nienaturalny strach przed upadkiem lub wysokością

 • Nie lubi gier zespołowych i zabaw sportowych, ma szczególne trudności z łapaniem i rzucaniem piłki, chodzeniem po drabinkach, równoważniach  

 • Unika zabaw na karuzeli, huśtawce  

 • Niechętnie przyjmuje pozycje, w których musi oderwać stopy od podłoża

 • Podczas chodzenia po schodach stawia niepewnie nogi, trzyma się kurczowo poręczy

 • Długo uczy się nowych aktywności fizycznych, np. pływania, jazdy na rowerze

 • Ma problemy w samodzielnym ubieraniu się, myciu, korzystaniu z toalety

 • Myli stronę prawą i lewą                                                                                                                           

 • Nie ma dominującej ręki

 • Nadmiernie reaguje na pewne bodźce (nie lubi być dotykane, jest szczególnie łaskotliwe, źle reagują na dotyk podczas ubierania, nie lubi mycia głowy, czesania, obcinania włosów, czy paznokci)

 • Często nie tolerują pewnych typów pokarmów

 • Jest nadmiernie wrażliwe na zapachy                                                                                     

 • Nie lubi hałasu  

 • Nie lubi niektórych ubrań, narzeka na metki, rodzaj tkaniny

 • Nie lubi wkładania rąk do piasku, kaszy, unikają lepienia w plastelinie, glinie, dotykania różnych faktur                                                                                                                   

 • Ma problemy z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie

 • Jest zbyt spokojne, powolne, bierne, unika nowych doświadczeń   

 • Niechętnie pracuje w grupie, preferuje zabawy samemu     

 • Cierpi na chorobę lokomocyjną 

 • Trudno się koncentruje, łatwo rozprasza

 • Jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się złości i obraża

 • Jest nadmiernie aktywne, ruchliwe 

 • Poszukuje kontaktu fizycznego, domaga się mocnych uścisków

 • Nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu

 • Uwielbia szybki ruch

 • Często opuszcza zabawki, rozsypuje, przewraca przedmioty

 • Często wymaga powtórzenia poleceń, dodatkowych wskazówek                                                             

 • Przejawia kłopoty z nauką (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, problemy z  zapamiętywaniem)    

 

Na podstawie materiałów kursowych opracowanych przez Z. Przyrowskiego